Informationsblad nummer 13, 3/3 2016

Informationsblad nummer 13 för utskrift (pdf)


Årsstämman 2016 blir den 20 april klockan 18:30. Styrelsen kommer med en kallelse i god tid innan.

Lägenhetstillsyn den 11, 12, 13 och 14 april

Datum för tvåårstillsynen av lägenheterna är (observera ordningen)

11 april    Hållövägen 17
12 april    Vingavägen 7
13 april    Vingavägen 9
14 april    Vingavägen 3

Innan tillsynen bör du gräva fram alla gamla och nya felanmälningar som inte är åtgärdade och gå igenom lägenheten ordentligt själv så att du kan peka på och argumentera för de fel du upplever finns, till exempel dålig ventilation. Med på tillsynen kommer en besiktningsman utsedd av Peab samt en representant för styrelsen att vara. Vi rekommenderar starkt att du själv är närvarande.

Besiktningen börjar klockan 08:00 på morgonen på översta våningen och arbetar sig nedåt i trapphuset. Kan du inte vara hemma ska du ställa dörrlåset i serviceläge samt lägga en lapp på diskbänken med eventuella synpunkter. Vi vill påminna om 34 § i stadgarna:

”Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 33 §.”

Försäkring

Vår fastighetsförsäkring innehåller även fördelar för dig som boende i Almagrundet 1. I försäkringen ingår ett bostadsrättstillägg för föreningens medlemmar.

Bostadsrättstillägget gäller bland annat för skador i lägenhet och angränsande utrymmen som medlemmen har underhållsskyldighet för enligt lag och stadgar samt för skador på fast inredning och inglasning. Självrisken är 3 000 kronor för vattenskador och 1 500 för övriga skador.

Här kan du läsa villkoren för bostadsrättstillägget: brfalmagrundet1.se/boende/forsakring/. Kontakta försäkringsgivaren Folksam om du har frågor.

Störningar

Styrelsen får ibland in klagomål på störande grannar. Ofta kan det bero på obetänksamhet att man stör, men ibland får vi känsla av att man inte bryr sig.

Enligt föreningens ordningsregler ska ”fastigheten präglas av nattro från klockan 22.00 – 06.00. Det betyder att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa brukas skall fönster och balkongdörrar vara stängda. Detta gäller även maskiner av olika slag som t.ex. borrmaskin.”

Du kan läsa ordningsstadgorna i din boendepärm och på hemsidan: brfalmagrundet1.se/ boende/praktiskt/boandeparm/ordningsregler/ Läs gärna även den text som styrelsen tog fram på uppdrag av årsstämman 2015: brfalmagrundet1.se/boende/storande/.

Styrelsen kommer att arbeta fram en process för att hantera störningsrapporter på ett systematiskt sätt.

Använder du förråd 3-1504

Om du använder förråd märkt 3-1504 – det är fyllt med båtdynor och liknande – ska du omedelbart kontakta styrelsen på mejl info@brfalmagrundet1.se. Förrådet kommer i annat fall att tömmas och innehållet transporteras till återvinningscentral den 15 april 2016.

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2016-03-03

Föreningsinformation direkt i din e-postlåda
Om du vill kan du prenumerera så att du får en kopia av informationen direkt i din mejlbox.
Följ denna länk: Prenumerera på information från Brf Almagrundet 1 (öppnas i nytt fönster)