Informationsblad nummer 4, 2014

Informationsblad nummer 4 för utskrift (pdf)


Kom ihåg

Ställ inget brännbart i trapphuset, det är en viktig utrymningsväg och brinnande barnvagn skapar giftiga gaser.

Du ansvarar själv för dina grovsopor och ska köra iväg dem till närmsta sopstation, se www.stockholm.se.


Förberedelser för inbrott!!!!

Det har under senare tid förekommit flera inbrott i vårt garage. Detta tycks vi inte vara ensamma om. Av Brf Bangården har föreningsstyrelsen fått brev som beskriver läget.

Delar av brevet citeras nedan.

”Brf Bangården

Vi har under den senaste tiden iakttagit vad som en av vår medlemmar (han är polis på Södermalm) rubricerar som förberedelser för inbrott.

Det har förekommit markeringar vid tidningshållarna och postfacken (små röda streck) som utgör kartläggning av frånvaro/närvaro för lägenhetsinnehavaren.

Vi har i söndagsnatt (16 nov) ett försök att forcera vår garageport.

Man försökte med bil knuffa upp porten. Det lyckades till hälften. Dörrhalvorna stod i 120 graders vinkel med den utifrån sett högra dörrhalvan avhakad från gångjärnen. Motorn trasig.
Man har flyttat grejer på uteplatserna för att kartlägga närvaro. Vi har också haft stölder på uteplatserna.”

Vi går nu tillmötes en tid där många kommer att vara lediga – julen. Det finns anledning att fundera för var och en vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika obehagliga besök i vår fastighet. Samtal med grannar där grannar hjälper varandra, tömning av brevlåda så inte onödig post ligger i dessa när man är borta, ljus som är på oregelbundet när man inte är hemma är några åtgärder som var och en kan fundera över. I direkt anslutning till stämman informeras ytterligare.


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt. Vi äger tillsammans hela fastigheten. Enligt lagen får upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Det är föreningen som äger husen, ansvarar för förvaltningen och upplåter bostäder.  Vi är således mycket beroende av varandra om vi skall få en trevlig och bra bostadsrättsförening.