Informationsblad nummer 5, 27/1 2015

Informationsblad nummer 5 för utskrift (pdf)


Det finns på nätet

Föreningens hemsida är en källa till information för såväl boende som till exempel mäklare och spekulanter. Styrelsen ser hemsidan som en viktig informationskanal. Om du saknar något, skicka ett mejl till info@brfalmagrundet1.se.

Hemsidans adress är brfalmagrundet1.se.

Felanmälan

Styrelsen har fått många frågor om hur man anmäler om något är fel eller inte fungerar som förväntat. Följ det som står på anslagen i porttavlorna och på webben. Styrelsen håller på att sätta sig in i avtalen för teknisk förvaltning och städning med flera.

Inglasning av balkong

Alla inglasningar av balkonger ska i förväg vara godkända av föreningens styrelse. All montering ska följa gällande bygglov och säkerhetsföreskrifter och arbetet ska utföras av professionella montörer. Brandavskiljning från intill- och ovanförliggande brandceller ska monteras. Alla inglasningar ska besiktigas.

Läs mer: brfalmagrundet1.se/boende/praktiskt/inglasning-av-balkong/

Sopor

Grovsoprummet på Sofielundsvägen har städats ut och inretts som ett grovsoprum. Tills vidare finns där även kärl för hushållssopor. Det är vårt gemensamma soprum. Hjälp till att hålla det i den ordning du själv vill finna det i.

Utomhuskärlen är flyttade till Almagrundet 2:s sida. Det är nu gott om utrymme runt dem och förhoppningsvis kan de öppnas snart. Vi har ingen information om de kommer att utökas med fler kärl, men så snart vi får besked åt ena eller andra hållet meddelar vi det.

Om du har skrymmande sopor, möbler, elektronisk utrustning, brännbart etc. ska du ta detta till en återvinningsplats, till exempel Högdalen eller Årsta/Östberga. Se kommunens webb för mer information: www.stockholm.se

Snöröjning

Snöröjningen har varit eftersatt för oss i Almagrundet 1 och det beror delvis på att frågan hamnat mellan stolar. Entreprenören fick i mitten av januari uppdrag att även ta hand om våra trottoarer. Den omväxlande vintern har kanske gjort det svårt för dem att få ordning på skottandet, men vi får hoppas att rutinerna snart sitter.

Du har väl noterat att det står en sandhink i varje trapphus. Hjälp till och sanda lite om det är halt. Tar sanden slut kan du mejla info@brfalmagrundet1.se och säga till.

Parkering

Föreningen har lediga parkeringsplatser utomhus.

Se webben: brfalmagrundet1.se/boende/praktiskt/parkering/

Matos i ventilationen

Styrelsen har fått in anmärkningar på att det ibland osar av mat i trapphus och lägenheter. Vi kartlägger och försöker bilda oss en uppfattning om detta tillsammans med Peab och återkommer i frågan.

Värt att notera är dock att vi inte får montera köks- eller andra fläktar till ventilationen eftersom vi då sätter ventilationen ur spel med följd att vi skjuter in os i andras lägenheter.

Porttelefonerna

Vad hände egentligen med porttelefonerna? Vi är på Peab för att få besked och återkommer i frågan.

Almagrundet 2 och gården

Det börjar äntligen bli liv och rörelse i grannföreningen Brf Almagrundet 2. Man har fortlöpande inflyttningar fram till den 11 juni. Under våren, när man kan ta bort byggbodarna och annan utrustning, påbörjar Peab arbetet med innergården ”enligt kontraktshandlingarna”.

Sista nyhetsbladet

Det här är det sista nyhetsbladet som delas ut i alla brevlådor. På prov kommer bladen att sättas upp i porttavlan, vid brevlådorna och samt att de läggs ut på webben på brfalmagrundet1.se/boende/information. Berätta vad du tycker: info@brfalmagrundet1.se.

Kontakta styrelsen

Om du vill kontakta styrelsen når du oss via e-post info@brfalmagrundet1.se.

Börje Granlund, ordförande
Nina Björesten, kassör
Peter Fristedt, sekreterare
Benny Zimmerman, ledamot
Brian Baskin, ledamot
Adam Misiura, suppleant
Eli Kasaho, suppleant
Hasan Dogan, suppleant
Helena Gille Östberg, suppleant

/Styrelsen i Brf Almagrundet 1