Informationsblad nummer 9, 21/9 2015

Informationsblad nummer 9 för utskrift (pdf)


Uppdatering 150930: Tyvärr har vi måst ställa in torsdagens extrastämma. Se information i entréerna.

Kallelse till extrastämma för stadgeändringar den 1 oktober

Härmed kallas du till en extra föreningsstämma den 1 oktober klockan 18.30 på gården. Detta är den andra stämman för beslut om justeringar av föreningens stadgar.
Den första stämman i detta ärende hölls den 3 september. Protokoll med ändringar har delats ut i alla brevlådor. De ändringar som ska beslutas om finns även att hämta på föreningens hemsida:
http://brfalmagrundet1.se/dok/stadgar-nya.pdf

Föreningsmeddelande

Garantibesiktning

En garantibesiktning kommer att hållas i början av 2016. I besiktningen går Peab och föreningen igenom fastigheten och kontrollerar att eventuella fel är omhändertagna.

Det är av största vikt att du anmält alla fel i din lägenhet till Peab och att du har dokumentation över när du felanmälde, vad du felanmälde och eventuella underlag.

Ny teknisk fastighetsskötsel

Vi upphandlar just nu en ny fastighetsskötare som ska ersätta Peab. Under en övergångs­period med början i oktober kommer Delagott att upprätthålla fastighetsskötsel. Alla fel fram till garantibesiktning ska dock anmälas till Peab. Delagott kan hjälpa dig med arbeten i din lägenhet som inte är garantifel. Information kommer att finnas i porttavlorna.

Vi arbetar också med upphandling av städning och av ekonomisk förvaltning.

Ny portkod

Den 4 oktober byter vi portkod till **** (se utdelad information).

Städdag den 4 oktober – garaget ska vara utrymt

Styrelsen kommer att hyra in utrustning för att städa garage, cykelrum och källare den 4 oktober klockan 12.00. För att det ska fungera måste garage och cykelrum vara utrymda. Alla medlemmar är välkomna att delta. Mer information kommer i trapphusen.

Inga hushållssopor på Sofielundsvägen

Från och med den 15 oktober är det inte tillåtet att slänga hushållssopor i soprummet på Sofielundsvägen. Rummet kommer att göras om till en återvinningsstation.

Ta ett eget ansvar för sophanteringen.

/Styrelsen i Brf Almagrundet 1 den 21/9 2015

Föreningsinformation direkt i din e-postlåda
Om du vill kan du prenumerera så att du får en kopia av informationen direkt i din mejlbox.
Följ denna länk: Prenumerera på information från Brf Almagrundet 1 (öppnas i nytt fönster)