Bygga om

Ibland vill man renovera eller bygga om i sin lägenhet. Det är viktigt att du då känner till att det kan krävas tillstånd av föreningen för detta (se föreningens stadgar och Bostadsrättslag (1991:614)).

Föreningen strävar efter att varje medlem ska ha största frihet att utforma sitt boende. I allmänhet har därför styrelsen inget att invända om du vill bygga om i lägenheten.

För att göra det enkelt och tydligt har styrelsen arbetat fram ett regelverk för ombyggnad och renovering, du finner det här nedan. Regelverket beslutades på styrelsemöte den 12 januari 2017.

Vad du får och inte får göra

Större jobb kräver bygganmälan

Vid renovering eller förändringar som exempelvis flytta väggar, flytta kök, renovera badrum, arbete under ytskikt (bilning), elinstallationer, rörarbete ska du göra en bygganmälan till styrelsen.

Enklare jobb kräver bara dialog

Om du önskar installera luftkonditionering, parabolantenn, persienner, markis, trädäck eller glasa in balkongen behövs inte en bygganmälan enligt vad som beskrivs nedan, men du ska kontakta styrelsen för en dialog och för att få reda på om speciella förutsättningar gäller.

Se även denna webbsida angående inglasning av balkong.

Detta får du inte göra

Du får inte göra några ingrepp på värme eller ventilationssystem, till exempel flytta ventil, stänga ventil, ta bort element etcetera. Du får inte ansluta köks- eller badrumsfläkt direkt till ventilationskanalen.

All förändring som påverkar fastighetens yttre är förbjuden. Du får inte göra ingrepp i en bärande konstruktion om åtgärden kan anses vara till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

En byggkonsult ska titta på ditt projekt

Ombyggnad som kräver en bygganmälan

När du planerar din ombyggnad ska du skicka ritning och en beskrivning av ditt projekt till byggkonsultföretaget Sustend. Om du kan bifoga foton eller skisser så underlättar det bedömningen avsevärt. Skicka en kopia av brevet till föreningens styrelse. Använd gärna e-post.

Byggingenjörerna på Sustend gör en bedömning av din ombyggnad och lämnar ett utlåtande till dig och till styrelsen. Du debiteras denna kostnad, för närvarande 975 kronor/timme exklusive moms. Vid en enkel ombyggnad klarar man oftast att göra bedömningen på någon timme. I mer komplexa fall, där det kanske till och med krävs platsbesök, kommer ni överens om Sustend ska debitera löpande timmar eller ett fast pris för sitt arbete.

Bygganmälan: Underlag som behövs

En bygganmälan måste alltid lämnas till styrelsen innan arbetet påbörjas.

Utlåtande Utlåtandet från Sustend är en del i din bygganmälan.
Behörig entreprenör Arbetet som rör el, vatten, avlopp, tätskikt i våtutrymme med mera ska utföras av behörig firma/installatör. Styrelsen vill ha uppgifter om vilka entreprenörer som ska anlitas.
Certifikat Kopia av el- och våtrumscertifikat för de företag/hantverkare som anlitas bifogas bygganmälan.
Bygglov Beroende på ombyggnadens art kan det också krävas bygglov eller andra tillstånd. Dessa tillstånd ska i så fall bifogas bygganmälan. Läs mer på Stockholms stad > Bostad & Miljö > Bygglov

Observera att ingen ombyggnad får påbörjas innan styrelsen godkänt arbetet.

Efterbesiktning

En efterbesiktning ska genomföras efter arbetet har slutförts. Meddela därför styrelsen när förändringen är genomförd. Omfattningen av efterbesiktningen beror helt på omfattningen av ditt byggprojekt. En enkel besiktning kan styrelsen göra själv, medan mer komplexa besiktningar kräver expertis. Om styrelsen gör bedömningen att expertis behövs debiteras du denna kostnad.

Ansvarsförsäkring och certifiering

Tänk på att du måste se till att entreprenörer du anlitar har en ansvarsförsäkring.

Samtliga installationer ska utföras fackmannamässigt av auktoriserade företag och hantverkare. Kopia av el- och våtrumscertifikat för de hantverkare som anlitas bifogas bygganmälan.

Vattenavstängning

Krävs vattenavstängning ska du kontakta styrelsen två veckor innan önskad avstängning. Den tid som föreningens fastighetsförvaltare Driftia avsätter för detta debiteras dig som begär vattenavstängning.

Tänk på din granne

Ljudliga renoveringar kan utföras vardagar mellan 08:00 och 20:00 och helgdagar mellan 10:00 och 17:00. Tänk på att visa respekt för övriga boende i huset genom att städa undan i trappor, entréer och hissen i samband med renovering. Sätt gärna upp informationslappar i ditt eget och omgärdande trapphus

Skrymmande byggavfall, till exempel Big Bag, som placeras utanför fastigheten kräver polistillstånd. Läs mer på Stockholms stad företag > Regler & Ansvar > Använda offentlig plats – ansök om tillstånd.

Checklista

  • Ingen renovering/ombyggnad påbörjas innan styrelsens godkännande
  • Kontakta alltid byggkonsult Sustend
  • Tänk på ansvarsförsäkring och certifieringar
  • Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört
  • Bygganmälan måste alltid lämnas till styrelsen. Bifoga planritning, kopior av certifikat och beslut om bygglov/bygganmälan om så krävs.
  • Informera övriga boende i huset om renoveringen
  • Respektera renoveringstiderna
  • Städa efter dig och dina hantverkare
  • Slutbesiktning görs efter färdig renovering

Kontakt

Styrelsen Brf Almagrundet 1
Vingavägen 7, 121 32 Enskededalen
info@brfalmagrundet1.se

Sustend byggkonsulter
Sirak Eyob
0704-53 35 53
se@sustend.se
sustend.se

Planritningar för alla lägenheter i pdf-format

Observera att detta inte är exakta ritningar.

Du kan beställa mer detaljerade ritningar från styrelsen.