Styrelse, valberedning och revisor

Styrelse

Linnea Stake, ordförande
David Ericson, kassör
Martina Berg, vice ordförande och sekreterare
Peter Johansson, ledamot
Elon Berg, suppleant
Christer Kalén, suppleant
Solveig Nilsson, suppleant

Valberedning

Börje Granlund, sammankallande
Gunvi Deckel
Margareta Engroth

Revisor

Camilla Lindstaf, Toresson Revision