Aktuellt

2021-07-18

 • Föreningsmeddelande nummer 35
  – Ny styrelse
  – Extra cykelrum
  – Solceller
  – Lediga laddstationer i garaget
  – Gräsmattan och utemöbler
  – Extra amortering

2021-05-31

2021-03-05

 • Föreningsmeddelande nummer 34
  – Valberedning
  – Stämma och motioner
  – Container
  – Grinden
  – LED-lampor
  – Laddplatser i garaget
  – Ventilation

2020-11-30

 • Föreningsmeddelande nummer 33
  – Betalningsfri månad
  – Cykelrum
  – Grinden, grusgångar och matavfall
  – OVK – obligatorisk ventilationskontroll
  – Elpriset sänks
  – Värme i lägenheterna
  – Mörkare tider och brandskydd

2020-09-27

 • Föreningsmeddelande nummer 32
  – OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll
  – Container i oktober
  – Grinden, grusgångar och molokerna för sopor
  – Cykelrum
  – Valberedning och ny ordförande
  – Elpriset
  – Portkoder
  – Mörkare tider och brandskydd

2020-06-09

2020-04-13

 • Föreningsmeddelande nummer 30
  – Årsstämma
  – Uppdatering om femårsgarantin
  – Container och städdag
  – Grinden
  – Kameror garage/soprum
  – Cykelrum och gräsmatta

2020-03-11

2020-03-10

2020-03-04

2020-01-20

 • Föreningsmeddelande nummer 29
  – Extrastämma och ny ordförande
  – Nu kan vi sortera matavfall!
  – Garantibesiktningen
  – Grinden
  – Kameror garage/soprum
  – Bredbandet blir nu snabbare

2019-12-09

 • Föreningsmeddelande nummer 28
  – Kontaktkanaler till styrelsen
  – Kameror i avfallsrum och garage
  – Laddstolpar garaget
  – Telia upphandling och uppdateringar
  – God jul och gott nytt år!

2019-10-23

2019-09-19

2019-09-09

 • Föreningsmeddelande nummer 27
  – Uppdatering om Peab och 5-års garantin
  – Kamera i soprummet
  – Grind och gräsmatta på gården
  – Hem och fastighet byter namn till Nabo
  – Rum för matavfall på Vingavägen 5
  – Cykelrummen
  – Laddplatser elbilar
  – Ljus i höstmörkret – information om våra brandvarnare
  – Betalningsfri månad
  – Information in English?

2019-06-28

 • Föreningsmeddelande nummer 26
  – Sommarhälsning från styrelsen!
  – Uppdatering om Peab och 5-års garantin
  – Kamera i soprummet
  – Grind och gräsmatta på gården
  – Diskussioner med städbolaget
  – Grill- och röksäsongen är här!
  – Rum för matavfall på Vingavägen 5

2019-06-14

2019-06-06

2019-04-23

 • Föreningsmeddelande nummer 25
  – Städdag den 5 maj
  – Årsstämma den 13 maj
  – Du behövs – hjälp valberedningen!
  – El och vatten
  – Grill- och röksäsongen är här!
  – Förändringar i återvinningsrummen och nytt större barnvagnsrum
  – Gården

2019-04-18

2019-03-22

2019-02-20

2019-01-23

2018-12-18

2018-09-18

2018-06-20

2018-04-29

2018-04-22

 • Föreningsmeddelande nummer 21
  Nytt datum för årsmöte – den 22 maj: Tyvärr har vi varit tvungna att flytta årsmötet från den 16 maj till den 22 maj. Orsaken är att det var det enda datum vi kunde få en lokal. Styrelsen beklagar eventuella olägenheter.

2018-03-06

 • Föreningsmeddelande nummer 20
  – Årsmöte den 16 maj
  – Vad händer med ventilationen
  – Håll ventilationens från- och tilluftsdon rena
  – Resultat av enkät om golv och fönster
  – Se till att dörrarna stängs
  – Brännbart eller ej?

2017-12-14

 • Föreningsmeddelande nummer 19
  – Resultat från den extra föreningsstämman
  – OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
  – Några saker kring jul
  – Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

2017-11-22

 • Extra stämma för att besluta om revisor den 4/12. Se kallelse i brevlåda.

2017-09-21

 • Föreningsmeddelande nummer 18
  – Vattenläckan i garaget lördagen 16/9
  – Regler för andrahandsuthyrning
  – Lås i serviceläge
  – Ansvarsfull hantering av sopor och alternativ återvinning (Tiptapp, Sellpy)
  – Resultatet från den obligatoriska ventilationskontrollen
  – Radonmätning

2017-03-06

 • Föreningsmeddelande nummer 17
  – Stämman den 11 maj
  – Vårstädning 23 april
  – Regelverk ombyggnad
  – Underhållsplan
  – Obligatorisk ventilationskontroll 14-15 mars
  – Parkeringsförbud på gaveln

2017-02-26

 • Bygga om
  Föreningen strävar efter att varje medlem ska ha största frihet att utforma sitt boende. I allmänhet har därför styrelsen inget att invända om du vill bygga om i lägenheten. För att göra det enkelt och tydligt har styrelsen arbetat fram ett regelverk för ombyggnad och renovering. Regelverket beslutades på styrelsemöte den 12 januari 2017.

2016-11-26

 • Föreningsmeddelande nummer 16
  – Ljus och brandvarnare
  – Bråte i källargångar
  – Ombyggnad utan styrelsens tillstånd
  – Problem med lås på sopmolokerna och soprum
  – Städning
  – Fukt i garage
  – Underhållsplan
  – Takskottning
  – Skadat entréparti Vingavägen 9
  – Vi behöver din e-postadress!
  – Glad advent!

2016-10-29

2016-07-05

 • Föreningsmeddelande nummer 15
  – Porttelefonen som en kontakt och beställa nycklar
  – Mata inte fåglar och andra smådjur
  – Ordning i sop- och återvinningsrum
  – Gården
  – Router i retur
  – Glad sommar!

2016-06-30

 • Du som inte har fått den nya routern och digitalboxarna har fått ett meddelande i din brevlåda om när och var du kan hämta utrustningen.

2016-06-19

 • Tips: Provring porttelefonen för att kolla att samtalet verkligen går till din telefon och att du vet hur du öppnar porten. Det kan ju hända att ett finger har snubblat när vi registrerade numren, och det är dumt att inte veta hur man släpper in besökare när de väl står där.

2016-06-16

 • Bredbandet: Nu har Ericsson/Telia installerat routrar i alla lägenheter de kommit in i. Så fort vi får utrustningen som inte kunnat installerats återkommer vi med besked om var och när du kan hämta den.

2016-06-08

 • Vi har nu inaktiverat portkoden. Besökare hänvisas till porttelefonen (följ instruktion på porttelefonen). Du svarar i den telefon du har registrerat, verifierar att det är besök till dig och öppnar porten genom att trycka på fyrkant # (en bild på det).

2016-05-26

 • Peab kommer att åtgärda garantibesiktningspunkter från 2-årsbesiktningen den 31 maj till den 2 juni (tisdag till torsdag). Detta gäller alla trappuppgångar, alltså Hållövägen 17, Vingavägen 3, 7 och 9.
  Kan du inte kan vara hemma och släppa in hantverkare ska du ställa dörren i serviceläge (lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge ”klockan 10” innan du drar ut nyckeln – se illustration i portar och hissar), alternativt låta ett ombud öppna.
  Om du har frågor kring detta ska du kontakta Ulf Johansson på Peab eftermarknad. Han har telefon 0733-37 20 55 och e-post ulf.johansson3@peab.se.

2016-05-21

 • Föreningsmeddelande nummer 14
  – Vi går över till nyckelbrickor (taggar)
  – Vi ökar hastigheten på internet till 100/100
  – Ventilation
  – Måsjakt
  – Resultat av lägenhetstillsynen
  – Vårstädning

2016-05-10

 • Ventilationsproblem
  Bravida – de som installerat ventilationen – är på problemet med dålig ventilation. Något är trasigt och de har kontakt med tillverkaren. Vi har tyvärr inget datum för när det ska vara fixat men jagar på så gott vi kan.

2016-03-03

 • Föreningsmeddelande nummer 13
  – Lägenhetstillsyn den 11, 12, 13 och 14 april
  – Försäkring
  – Störningar
  – Använder du förråd 3-1504
  – Meddelande från valberedningen

2016-02-18

2016-01-25

 • Föreningsmeddelande nummer 12
  – Vi ser över skalskydd och nödutgångar
  – Vill du glasa in din balkong?
  – Rasta inte husdjur på innergården
  – Förestående lägenhetstillsyn
  – Bättre täckning för 3:s mobilkunder

2016-01-10

 • Ett antal ändringar och justeringar rörande förvaltning på grund av ny ekonomisk och teknisk förvaltare. Även andra rättningar och justeringar.

2016-01-03

 • Stadgarna är nu uppdaterade på webben. Beslut om förändring togs på extrastämmor 3 september och 29 oktober.

2015-12-21

 • Föreningsmeddelande nummer 11
  – Ny städfirma
  – Nytt låserbjudande
  – Nytt bankgironummer för månadsavgiften
  – Mer tidningsåtervinning
  – Möte med Peab
  – Nycklar i brevlådor
  – Nya butiker på Sofielundsvägen – stöd din granne

2015-12-19

 • Du har nu fått din första avgiftsavi från vår nya ekonomiska förvaltare Hem och fastighet. Notera att du ska betala till ett nytt bankgironummer och att eventuella autogireringar till Peab inte längre fungerar. Läs noggrant informationen på avin.

2015-12-15

 • Per den 5 januari 2016 tar Evident Clean hand om vår städning. Tyvärr hann vi inte bli klara med upphandlingen innan vår tidigare entreprenörs kontrakt gick ut. Vi får därför under denna slaskiga årstid att leva utan trappstädning ett tag. Vi får göra det bästa av situationen och försöka att inte smutsa ner så mycket.

2015-11-15

 • Protokoll från extrastämman den 29/10 delades ut i alla brevlådor i helgen. På mötet godkändes stadgeändringarna och anskaffningskostnaden för fastigheten fastställdes till 247 876 000 kronor.

2015-11-08

 • Ny fastighetsskötare
  Driftia är föreningens fastighetsskötare från och med den 1 november 2015. Men vi har fortfarande en garantirelation med Peab. Därför måste vi skilja på garantifel och fel uppkomna på grund av slitage och liknande. Sidan Felanmälan och jour är uppdaterad.

2015-10-26

 • Extrastämman den 29/10 hålls i garaget klockan 18:30.

2015-10-21

2015-10-15

 • Kallelse till extrastämma 29/10 klockan 18:30 utdelad i brevlådorna
  Frågor som ska behandlas: Ändring av stadgar och protokollföra anskaffningskostnaden för föreningens fastighet.
  Anmälan: Senast 22/10 via e-post eller lapp i brevlådan.
  Dokument: Kallelse (pdf)

2015-10-10

2015-10-04

 • Tack för en bra insats: Ett 25-tal boende slöt upp till städdagen! Nu är fönstren i entréer och cykelrum putsade. Garage, källargångar och cykelrum är dammsugna och garagetrappan på gaveln är städad. Även planteringar, gård och omgivningar har fått uppmärksamhet. Tack alla som hjälpte till!
 • Glöm inte att det är ny portkod från och med idag!

2015-09-21

2015-09-09

 • Garagetagg funkar igen
  Nu har vi äntligen fått ”taggläsaren” utbytt i garaget.

2015-09-08

 • Låserbjudande
  Som flera av er redan vet har vår grannförening Brf Almagrundet 2 drabbats av inbrott där tjuvarna borrat bort låsen från lägenhetsdörrarna.
  Brf Almagrundet 2 har ordnat ett bra pris på lås för den som vill komplettera det nuvarande låset på lägenhetsdörren. Erbjudandet gäller även oss i Brf Almagrundet 1.

2015-08-27

2015-08-22

2015-08-06

2015-04-26

2015-04-13

 • Balkonginglasning förtydligad med färgkod: ”metall- och plastdetaljer ska vara vita in mot gården och mörkgrå RAL7024 ut mot gatan”

2015-04-11

2015-03-15

2015-02-15

2015-02-08

 • För att underlätta läsning i mobil finns nu även stadgarna som webbsida. Pdf-filen finns kvar som referens och för utskrift.

2015-02-05

2015-01-27

2015-01-25

2015-01-19