Ekonomi

Pantsättning

Alla pantsättninghandlingar (original i två exemplar inklusive svarskuvert) eller avnoteringar ska omedelbart skickas till vår ekonomiske förvaltare Nabo. De ansvarar för notering i lägenhetsförteckning samt ser till att handlingarna skickas till kreditinstitut.

Brf Almagrundet 1
NABO 26444, FE 617
107 76 Stockholm

Hantering av pantsättninghandlingar regleras i Bostadsrättslagen.

Årsredovisning

Föreningens årsredovisningar