Felanmälan och jour

Akutjour

Vardagar 16.00-08.00 och helgdagar

 • Driftia, telefon 08-744 09 50

Övrig tid enligt felanmälan nedan.

Allmän jourinstruktion
Alla fel inom VVS, el, kyla, olja och dylikt som direkt kan innebära skada eller risk för skada på fastighet eller egendom åtgärdas snarast. Huvudinriktningen för jourpersonalens åtgärder ska vara att begränsa och om möjligt avvärja skada. Om reparation av uppkommet fel eller skada kan slutföras under jourtid, och då inom rimlig tid, ska så ske. Annars utförs provisorisk reparation eller åtgärd för vidare åtgärd under ordinarie arbetstid.
I de fall jouren kontaktas för att åtgärda fel som ej ska åtgärdas enligt befintlig jourinstruktion ska anmälaren informeras om att de kommer att få bekosta åtgärden själv. Beställaren ska skriftligt godkänna detta innan arbetet påbörjas.

Felanmälan

Driftia är föreningens fastighetsskötare från och med den 1 november 2015. Men vi har fortfarande en garantirelation med Peab. Därför måste vi skilja på garantifel och fel uppkomna på grund av slitage och liknande. Såväl Driftias som Peabs kundmottagare kommer att göra sitt bästa för att guida dig som felanmäler.

Exempel på felanmälningar

Tala om att du bor i föreningen Brf Almagrundet 1, ditt namn, fel, lägenhets­nummer samt telefonnummer och e-postadress där man kan nå dig.

Garantiärenden (fem år): Peab

Peab hanterar även garantiåtaganden för för Electrolux vitvaror.

Andra lägenhets- och fastighetsärenden: Driftia

Parkering

Q-Park övervakar våra utomhusplatser.

 •  Telefon 0771-96 90 00

Hissar

Kone Kundcenter

 • Telefon 0771-50 00 00

Bredband, TV och IP-telefoni

Föreningen har ett fastighetsanslutningsavtal med Telia Sverige. Alla medlemmar har sedan egna avtal med Telia som hanterar tjänster till den egna lägenheten, som bredband, TV och IP-telefoni.

Städning

Vi har avtal om trappstädning med Evident Clean AB. Kontakta styrelsen om du har anmärkningar eller vill tipsa om något.

Exempel på felanmälningar

Felanmälan görs till Driftia i exempelvis dessa fall:

 • Något i fastigheten har gått sönder
 • Krossat fönster i portar
 • Trasigt räcke
 • Vattenläcka i fastigheten/förråd/undercentral eller i bostaden
 • Inget varmvatten finns

Felanmälan görs till Peab i exempelvis dessa fall:

Anmäl alltid Garantifel till Peab fram till våren 2019.

 • Trasiga skåp/handtag
 • Ej fastskruvad handfat
 • Toalettstol ej fastlimmad ordentligt
 • Fel på dörrar, golv
 • Läckande slangar från diskmaskin/tvättmaskin
 • Alla fel som upplevs orsakat av Peab på grund av felaktig installation

(Åter till felanmälan)