Felanmälan och jour

Akutjour

Vardagar 16.00-08.00 och helgdagar

  • Driftia, telefon 08-744 09 50

Övrig tid enligt felanmälan nedan.

Allmän jourinstruktion
Alla fel inom VVS, el, kyla, olja och dylikt som direkt kan innebära skada eller risk för skada på fastighet eller egendom åtgärdas snarast. Huvudinriktningen för jourpersonalens åtgärder ska vara att begränsa och om möjligt avvärja skada. Om reparation av uppkommet fel eller skada kan slutföras under jourtid, och då inom rimlig tid, ska så ske. Annars utförs provisorisk reparation eller åtgärd för vidare åtgärd under ordinarie arbetstid.
I de fall jouren kontaktas för att åtgärda fel som ej ska åtgärdas enligt befintlig jourinstruktion ska anmälaren informeras om att de kommer att få bekosta åtgärden själv. Beställaren ska skriftligt godkänna detta innan arbetet påbörjas.

Felanmälan

Driftia är föreningens fastighetsskötare.

Tala om att du bor i föreningen Brf Almagrundet 1, ditt namn, vad som är fel, lägenhets­nummer samt telefonnummer och e-postadress där man kan nå dig.

Hissar

Kone Kundcenter

  • Telefon 0771-50 00 00

Bredband, TV och IP-telefoni

Föreningen har ett fastighetsanslutningsavtal med Telia. Alla medlemmar har sedan egna avtal med Telia som hanterar tjänster till den egna lägenheten, som bredband, TV och IP-telefoni.

På webbplatsen Downdetector kan du kolla om det är generella störningar på nätet.

Städning

Vi har avtal om trappstädning med Evident Clean AB. Kontakta styrelsen om du har anmärkningar eller vill tipsa om något.

Parkering

Q-Park övervakar våra utomhusplatser.

  •  Telefon 0771-96 90 00