Folksam B388:5 Bostadsrättsförsäkring

I vår fastighetsförsäkring ingår ett bostadsrättstillägg för föreningens medlemmar.

Försäkringen gäller för

  • själva lägenheten med tillhörande utrymmen, dock endast för skada som du som bostadsrättsinnehavare svarar för på grund av din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar
  • fast inredning som du själv bekostat
  • inglasad balkong/altan
  • markis/tak över uteplats
  • staket och egenbekostat uthus, garage eller carport som är högst 30 kvadratmeter, som du
    äger på mark som tillhör din bostadsrätt

allt under förutsättning att skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring.

Här kan du läsa villkoren för bostadsrättstillägget: Folksam B388:5 Bostadsrättsförsäkring (pdf)

Kontakta försäkringsgivaren Folksam om du har frågor.

Försäkringstagare: Brf Almagrundet 1
Försäkringsnummer: 269131 Fastighetsförsäkring

Brf Almagrundet 1:s stadgar