Informationsblad nummer 22, 20/6 2018

Informationsblad nummer 22 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Radonmätning

Under vintern genomförde vi en radonmätning i 27 representativa lägenheter. Glädjande ligger uppmätta värden under gränsvärdena och vi behöver inte vidta några åtgärder. De lägenheter som deltog har fått mätprotokoll för sin lägenhet. Nästa radonmätning ska genomföras 2027.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Tyvärr drar åtgärderna efter OVK:n som genomfördes förra året ut på tiden ytterligare. Peab kommer inte överens med sina underleverantörer och vi sitter fast i ett dödläge. Styrelsen har diskuterat att ta in juridisk hjälp, men vill i det längsta undvika det. Så fort vi har mer information berättar vi.

Gården

Vi har tillsammans med Almagrundet 2 skapat en samfällighet för att sköta gården som en gemensamhetsanläggning. När det gäller gräsmattan har den inte riktigt tagit sig trots att vi gödslat i år och förra året. Det varma och torra vädret har också bidragit till att den ser sliten ut. Vår trädgårdsmästare Landerholm gör sitt bästa för att sköta gräs och växter.

Debitering av vatten

Styrelsen tittar som bekant på hur debitering av vattenförbrukning på samma sätt som vi idag debiterar för elförbrukningen skulle kunna gå till. Det finns argument för och mot debitering efter förbrukning, och vi tittar på argument, erfarenheter och nyckeltal. Infrastrukturen finns redan på plats men styrelsen har inte fattat något beslut att vare sig införa, eller att inte införa, vattendebitering. När vi har något konkret kommer vi att informera om detta.

Hänt i huset

Slutligen, ett axplock av vad som pågår i bakgrunden.

Hissarna: Det har varit en del problem med hissarna under vintern. Tyvärr har det ofta varit vår egen förskyllan när grus har kommit in i skenorna där dörren går. Garantin går nu ut och vi kommer att teckna nya jouravtal med Kone.

Garaget: Vi har tecknat avtal om underhåll av garageporten.

Brand: Vi har tecknat avtal om underhåll av rökluckor. Samma företag servar sedan tidigare våra brandsläckare.

Tak: En besiktning av taket är på gång för att se om det tagit skada under vinterns skottning.

Ekonomi: Föreningens ekonomi är god. Vi kommer att fortsätta att göra extra amorteringar på våra lån när så är möjligt.

Ta hänsyn och var rädda om varandra, och om fastigheten.

Styrelsen önskar alla en fin sommar!

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2018-06-20