Informationsblad nummer 23, 18/9 2018

Informationsblad nummer 23 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Återvinning ännu en gång

Plötsligt en dag stod en spis i återvinningsrummet på Vingavägen 11. På Vingavägen 5 staplas det ofta saker som inte återvinns. Därför vill vi ännu en gång påminna om följande:

Föreningen har tre återvinningsrum.

  • De två små återvinningsrummen på Vingavägen 5 och 11 används för glas, tidningar, metall, plast och wellpapp/kartong. Inget annat får slängas här. Varken porslin, hushållssopor, grovsopor och annat.
  • Det stora återvinningsrummet på Sofielundsvägen har även kärl för småelektronik, batterier, glödlampor och grovsopor. Även här gäller att du inte får kasta hushållssopor eller annat som inte finns anslaget på skyltarna vid återvinningskärlen.

När du lämnar soprummen, se till att dörren går i lås ordentligt. Allt för ofta har vi lycksökare som river ut sopor på golvet i sin jakt på dyrgripar.

Är det fullt tar du hem det du ville bli av med och försöker senare. Du får inte stapla och lägga prylar på golvet. Tänk att någon ska hämta det du kastar.

Överväg tjänster som Tipptapp och Sellpy. Via deras appar kan du beställa hämtning respektive sälja saker. Sök på nätet efter dem.

Vänligen visa hänsyn

Den fantastiska sommaren har tyvärr också tärt en del på grannsämjan. En del känner att det har varit svårt att utnyttja sin balkong och ha öppna fönster på grund av störande rök eller ljud. Samtidigt får man ta det onda med det goda när man bor i flerfamiljshus.

Vi vill ändå lyfta att det i föreningens ordningsstadgor står att man inte får:

  • mata djur från balkong eller uteplats
  • skaka eller piska mattor från balkongen eller uteplats
  • ställa barnvagnar, kälkar, sopor och annat i trapphus eller andra gemensamma utrymmen ­– detta gäller även på våningsplanen och i källargångar
  • grilla eller röka på ett sådant sätt att obehag uppstår för andra
  • hålla husdjur som för oljud, förorenar eller skadar egendom

För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro från klockan 22.00 – 06.00.

Se www.brfalmagrundet1.se, sökord ordningsregler

Grind till gården

Vår grannförening Brf Almagrundet 2 vill diskutera om vi ska ha staket och grind till gården eller ej. Vad tycker du? Mejla styrelsen och berätta om det är bra eller dåligt? Vilka möjligheter eller problem ser du med detta? Adressen är info@brfalmagrundet1.se

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2018-09-18