Informationsblad nummer 26, 28/6 2019

Informationsblad nummer 26 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Sommarhälsning och info från styrelsen

Sommarhälsning från styrelsen!

Här kommer en hälsning tillsammans med information från styrelsen. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar!

Uppdatering om Peab och 5-års garantin

Vi har nu haft ett positivt möte med Peab, som tagit in en konsult utöver Ulf för att få ordning på de arbeten som kvarstår kopplat till 5-års garantin. Vi har en samsyn över vad som ska åtgärdas och målet är att samtliga arbeten ska vara klara till slutet på september. Nu kommer semestertider emellan men i augusti kommer vi i styrelsen att samordna arbeten kring de generella problemen. Peab eller underleverantörer kommer att kontakta enskilda boenden för individuella arbeten som ska göras. Vi har fått indikationer på att även övriga felanmälningar – gjorda innan besiktningen – även kommer att åtgärdas under augusti/september. Mer information kommer så fort vi vet mer om respektive arbete!

Kamera i soprummet

Vi har under flera månaders tid haft stora problem med felaktig hantering av soprummet på Sofielundsvägen. Soprummet är till för hushållsavfall och viss återvinning. Kläder, mattor, möbler etc. måste boende själva ta till en återvinningscentral. Varje gång något som inte hör hemma i soprummet placeras där så blir det extra arbete för någon i styrelsen – och en extra kostnad för samtliga i föreningen. Trots upprepade uppmaningar blir problemet inte bättre, varför vi i styrelsen nu tagit beslut om att sätta upp en kamera för att avhjälpa problemet. Kameran kommer att installeras under de närmsta veckorna.

Grind och gräsmatta på gården

Tillsammans med Alma 2 kommer vi nu installera en grind till gården. Vi har också haft problem med underbyggnaden på vår gräsmatta så under hösten kommer ett större arbete göras där vi ska lägga ett tjockare matjordslager samt rulla ny gräsmatta. När arbetet görs i höst så kommer gräsmattan att stängas. Under sommaren kommer dock gräsmattan att vara öppen som vanligt!

Diskussioner med städbolaget

Vi har under våren noterat och även fått kommentarer från boende om bristfällig städning i vår fastighet. Vi har nu en dialog och en tät uppföljning med städbolaget för att se till att avtalet hålls. Alla delar städas inte dagligen eller veckovis, men givetvis ska det inte se smutsigt ut. Vi hoppas att vi därmed kommer att få renare och finare lokaler!

Grill- och röksäsongen är här!

Vi vill påminna om att gasol- och kolgrillning inte är tillåten enligt ordningsreglerna och att man inte får grilla eller röka så att det stör de kringboende. I sammanhanget kan vi också nämna att från den 1 juli 2019 blir det enligt lag förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Allmänheten kan inte sägas ha tillträde till vår gård, men det gör det för den skull inte fritt fram att röka.

Rum för matavfall på Vingavägen 5

Återvinningsrummet på Vingavägen 5 kommer att göras om till ett rum för matavfall. Kärl är beställda och rummet kommer att vara klart för samtliga boende att nyttja i mitten av augusti.

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2019-06-28