Informationsblad nummer 29, 20/1 2020

Informationsblad nummer 29 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Ett nytt decennium har börjat och vi har haft vårt första styrelsemöte för året. Här kommer information som är bra för dig som boende att ha koll på!

Extrastämma och ny ordförande

Då vår nuvarande ordförande Christoffer Westin ska flytta kallade styrelsen till extrastämma den 14e januari. Då valdes Peter Fristedt in som styrelsemedlem och ny ordförande. Peter kommer att sitta fram till årsstämman i maj.

Nu kan vi sortera matavfall!

Nu är äntligen rummet för matavfall klart och hämtning igång. Du som boende hämtar själv påsar i rummet för matavfall på Vingavägen 5. Hämtning av avfallet kommer att ske en gång i veckan. Låt oss tillsammans se till så att hanteringen av matavfallet fungerar bra, både för föreningen och miljön!

[Att sortera matavfall, Stockholm Vatten och Avfall]

Garantibesiktningen

Styrelsen fortsätter sin dialog med Peab kring åtgärder efter garantibesiktningen. Vi har tyvärr olika uppfattningar om vad som ska göras och vi har kontakt med jurister på fastighetsägarna för att undersöka vägarna framåt.

Grinden

Det är många som frågar efter status med grinden. Tyvärr har smeden var sjukskriven men vi hoppas att den kommer på plats inom kort, annars kommer vi att byta leverantör tillsammans med Alma 2.

Kameror garage/soprum

Vi tittar fortfarande på möjligheten att sätta upp kameror i både garage och avfallsrummet för att öka trygghet och ordning. Vi återkommer med mer info när vi vet mer efter att ha tagit in offerter.

Bredbandet blir nu snabbare

Som vi tidigare informerat om så har vi omförhandlat avtalet med Telia, nu blir bredbandet ännu snabbare!

Vänliga hälsningar
Styrelsen