Informationsblad nummer 30, 13/4 2020

Informationsblad nummer 30 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Styrelsen har haft årets tredje möte. Här kommer information som är bra för dig som boende att ha koll på!

Årsstämma

Årets stämma hålls 12e maj kl 18.00. På grund av rådande läget så kommer vi att hålla stämman utomhus och eventuellt med stöd digitalt, mer information kommer i kallelsen inom kort.

Uppdatering om femårsgarantin

Peab är nu enig med föreningen kring de fel som ska åtgärdas efter femårsgarantin. De leverantörer som ska åtgärda felen kommer löpande att kontakta boende under den kommande perioden.

Container och städdag

En container för grovsopor kommer att ställas upp 24-26e april vid grinden. Städdagen är uppskjuten på grund av rådande läget, mer information kommer om det skulle bli aktuellt med en gemensam städdag längre fram

Grinden

Som ni säkert märkt så är en grind på plats men ännu inte i bruk. Tyvärr har nuvarande grind levererats med ett antal fel som vi i föreningarna Alma 1 och 2 tycker ska åtgärdas, bland annat kommer det inte att fungera med blippar för båda föreningarna vilket var planen från början. Smeden är inte överens med oss och just nu ser det ut att bli en lång historia som kanske hamnar i rätten. Innan frågan är löst kan vi inte ta bort grinden eller sätta upp en ny. Vi kommer att hålla er uppdaterade om läget och hoppas på en lösning!

Kameror garage/soprum

Vi tittar fortfarande på möjligheten att sätta upp kameror i både garage och avfallsrummet för att öka trygghet och ordning. Vi återkommer med mer info när vi vet mer efter att ha tagit in offerter.

Cykelrum och gräsmatta

Efter höstens rensning bland cyklar så har vi nu gjort en beställning till samtliga cykelrum med diverse olika cykelställ för bättre förvaring. Dessa kommer förhoppningsvis att levereras i maj, vi återkommer med info när vi vet mer då samtliga cyklar måste ställas ut på gården när ställen ska installeras. Vi vet att många vill veta när gräsmattan ska användas och har en dialog med leverantören. När avspärrningen är borta är det fritt fram!

Vänliga hälsningar
Styrelsen