Informationsblad nummer 33, 30/11 2020

Informationsblad nummer 33 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Du kan också läsa detta meddelande här: www.brfalmagrundet1.se/boende/information/ Vill du få meddelanden som detta i din mejlbox istället? Läs på länken ovan hur du gör!

Styrelsen har haft årets sista möte. Här kommer information som är bra för dig som boende att ha koll på!

Betalningsfri månad

Det fortsätter gå bra för vår förening. Under året har vi amorterat en del extra, som föregående år. Vi vill även passa på att ge tillbaka till våra medlemmar. Därför har vi en betalningsfri månad, vilket innebär att det inte kommer någon kostnad för avgift i slutet på december.

Cykelrum

Låsen i cykelrummen är bytta, så nu kommer alla in i samtliga cykelrum. Om cykelrummet i din port är trångt eller fullt så är du fri att ställa din cykel i ett annat rum i en annan port.

Grinden, grusgångar och matavfall

Arbetet med att färdigställa grinden fortsätter och bör bli klart senast våren 2021. Vi kommer även under vår/sommar 2021 stenlägga de delar av gården som nu har grus. Till sist arbetar vi med en långsiktig lösning för att hantera matavfall i fastigheten tillsammans med Alma 2. Då vi inte har något utrymme som i nuläget lämpar sig för detta är ett alternativ att eventuellt göra om en av moluckerna till detta ändamål.

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Vi har nu genomfört vår obligatoriska ventilationskontroll med godkänt resultat.

Elpriset sänks

Som ni vet reviderar vi elpriset en gång om året. Nu är det dags för årets revidering och vi har beslutat att sänka elpriset till 1,15. Ändringen kommer att ske från och med el förbrukad i november månad.

Värme i lägenheterna

Vi får många frågor om värme i lägenheterna. Vissa medlemmar har för varmt, andra för kallt. Vi har termostatstyrda element i vårt hus, vilket innebär att temperaturen utomhus och inomhus till viss del påverkar hur varma elementen är. Elementen är aldrig avstängda, men om de inte är varma innebär det att inomhustemperaturen är tillräckligt varmt. Riktvärden för inomhustemperatur är 20-23 grader.

Mörkare tider och brandskydd

Vi går mot mörkare tider och säsongen för levande ljus inleds. Tänk på att kontrollera din/dina brandvarnare i lägenheten en gång i månaden och lämna inga tända ljus obevakade i lägenheten.

God jul och gott nytt år önskar vi i styrelsen!

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Vid frågor, kontakta styrelsen på info@brfalmagrundet1.se.

Rev. 2020-11-30