Information om vattendebitering

Föreningen har som tidigare meddelats en vattenförbrukning som ligger kraftigt över vad som anses vara normal förbrukning. Den höga åtgången är såväl en miljö- som en kostnadsfråga. Styrelsen har därför diskuterat att införa debitering efter faktisk förbrukning per lägenhet som ett sätt att uppmuntra till minskad vattenförbrukning.

Läs meddelandet här: vatteninformation-190605.pdf

Meddelandet ovan, tillsammans med personlig kod för att logga in på en webbsida och se sin förbrukning, delades ut i brevlådorna 2019-06-05.