Vi rensar i cykelrummen

Vi rensar i cykel- & barnvagnsrummen

Det är trångt i våra cykelrum- & barnvagnsrum. För att få bättre plats måste vi därför rensa bort kvarlämnade cyklar.

Vi ber att alla märker sina cyklar med namn och lägenhetsnummer senast 7 oktober 2019.

Information med färdiga talonger har idag delats ut till samtliga boende. Vid fler cyklar i samma boende kan ni kopiera denna talong eller skriva samma information för hand.

De cyklar som inte är uppmärkta med namn och lägenhetsnummer den 7 oktober förflyttas till annan lokal. Vi behåller dem därefter i 3 månader, d.v.s till 7 januari, innan de säljs eller körs till tippen.

Vid frågor, kontakta styrelsen på info@brfalmagrundet1.se.

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2019-09-19