Viktig information gällande din elavgift

Kanske blev du som boende förvånad över kostnaden för din el på senaste avin från Nabo? Här kommer en bakgrund och förklaring till den förändrade prissättningen.

Efter två års utredning och meningsskiljaktigheter med skatteverket beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2019, att el-, vatten och gas-kostnader som debiteras individuellt (dvs efter faktisk förbrukning) ska momsbeläggas av den enskilde. På skatteverkets hemsida kan den intresserade läsa mer om beslutet. Beslutet gäller alla bostadsrättsföreningar samt hyresvärdar och trädde ikraft per 1 januari 2020.

I styrelsen har vi utrett olika alternativ för att undvika att du som boende får en 25%-ig höjning av elkostnaden samt inväntat förtydligande från myndigheterna. I januari fick vi besked från Nabo som föreslår att vi sänker elpriset i vårt system med 20%. När Nabo debiterar elkostnad skulle de lägga på 25% moms vilket innebär att elkostnaden för de boende inte ökar pga av momspåslaget. Nabo skulle införa detta från april 2020 men den nyss utskickade avgiftsaviseringen visar att man reda infört momspåslaget nu i mars. Kostnaden per kwh blir 1,40 kr ink moms vilket motsvarar den faktiska elkostnad vi som förening har. På detta sätt undviker vi att du som boende får en ökad elkostnad om 25%.

Vi blev överraskade av att Nabo var så snabba i starten. Vi kommer att lämna mer information senare men det som nu är debiterat av Nabo är helt korrekt. Kontakta därför inte Nabo, maila styrelsen om du har specifika frågor på info@brfalmagrundet1.se.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

2020-03-10