Skriv en motion till föreningsstämman

Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna enskilt eller i grupp kan lämna förslag som stämman – och därmed föreningen – kan fatta beslut om. Förslagen skrivs i form av en motion.

Det är inte alla gånger alldeles lätt att uttrycka vad man egentligen vill. Man kanske svävar ut i ”tyckanden” om allt möjligt som kanske inte ens är relevant i sammanhanget, eller man missar att ge ett tydligt förslag att ta ställning till. Det här blir förvirrande för medlemmar och för stämmoordförande som inte är insatta i frågan på samma sätt som du är. Alla tjänar på om du är tydlig och konkret.

För att underlätta för dig som vill motionera har vi tagit fram en följande tips och även en mall du kan använda.

Mall: Motion Brf Almagrundet 1 (pdf)

Rubrik
En motion ska innehålla en rubrik som tydligt talar om vad motionen handlar om.

Bakgrund
Här beskriver du bakgrunden till ditt förslag och för fram dina argument så sakligt och lättförståeligt som möjligt. Tänk på att alla är inte lika insatta som du i frågan. Personangrepp ska inte förekomma.

Förslag till beslut
Slutligen ska du skriva ett tydligt förslag till beslut så att medlemmarna vet vad de har att ta ställning till.

Förslaget till beslut kan innehålla flera steg (att-satser) beroende på vad motionen handlar om. Det kan också föreslås att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att arbeta med en viss fråga.

Undvik att ”baka in” flera ställningstagande i samma förslag. Dela hellre upp dessa i flera att-satser. Det är enklast för medlemmarna att ta ställning till konkreta förslag: ”Jag föreslår stämman besluta att … ”.

Använd gärna denna mall: Motion Brf Almagrundet 1 (pdf)