Viktig information om femårsgarantin och Peab

Vi vet att många av er väntat på information om vad som händer kring femårsgarantin och Peab. Tyvärr har samtliga arbeten dragit ut på tiden och vi i styrelsen har arbetat för att få en överblick över vad som är åtgärdat och vad som är kvar.

Vi har äntligen fått ett möte bokat med Peab vecka 26 och kommer då att gå igenom all dokumentation för att nå en samsyn och bestämma vad som ska göras samt när.

Det finns ett par generella problem där vi behöver få en förståelse för antal lägenheter som är påverkade. Om du haft dessa problem under det senaste halvåret så fyll i denna enkäten med dina uppgifter. Fyller du inte i enkäten kan vi inte driva ditt ärende mot Peab och då finns det en risk att det inte blir åtgärdat. Svara senast 22 juni.

Du hittar enkäten här: Femårsgaranti Almagrundet 1

Vi återkommer med mer information och en generell uppdatering kring status efter vårt möte med Peab.

Styrelsen i brf Almagrundet 1 den 14/6 2019