Styrelse, valberedning och revisor

Styrelse

Peter Fristedt, ordförande
David Ericson, kassör
Martina Lindgren, vice ordförande och sekreterare
Peter Johansson, ledamot
Elon Berg, suppleant
Christer Kalén, suppleant

Valberedning

– – –

Revisor

Toresson Revision