Styrelse, valberedning och revisor

Styrelse

Peter Fristedt, ordförande
David Ericson, kassör
Martina Berg, vice ordförande och sekreterare
Peter Johansson, ledamot
Elon Berg, suppleant
Christer Kalén, suppleant

Valberedning

Börje Granlund, sammankallande
Gunvi Deckel
Solveig Nilsson

Revisor

Toresson Revision