Styrelse, valberedning och revisor

Styrelse

Peter Fristedt, ordförande
Brian Baskin, kassör
Martina Lindgren, vice ordförande och sekreterare
Lars Tornberg, ledamot
Elon Berg, suppleant
Christer Kalén, suppleant

Valberedning

David Ericson, sammankallande
Fredrik Sinander

Revisor

Toresson Revision