Styrelse, valberedning och revisor

Styrelse

Christoffer Westin, ordförande
Brian Baskin, kassör
Peter Fristedt, vice ordförande och sekreterare
Elias Kas Aho, ledamot
Lars Törnberk, ledamot
Elon Berg, suppleant
Bridgette Mbalire,suppleant

Valberedning

David Ericson, sammankallande
Fredrik Sinander

Revisor

Toresson Revision