Årsstämma 2021 (20 maj)

Tid: torsdagen den 20 maj klockan 18.00
Plats: Gården, vid sandlådan

Kallelse utdelad i brevlådor i vecka 17.

Dokument nedan som också delas ut i brevlådorna är markerade med en asterisk (*).

Poströstning

Riksdagen beslutade i april 2020 (förlängt 2021) att styrelsen i en bostadsrättsförening får bestämma att medlemmar ska få möjlighet att poströsta. Röstformulär kommer att delas ut i brevlådorna. Du kan också hämta en kopia här. Din röstnung ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 maj klockan 16:00.

  • Röstningsformulär*

Ombud

I enlighet med Riksdagens beslut i april 2020 (förlängt 2021), har styrelsen i Almagrundet 1 beslutat att ett ombud kan företräda fler än en medlem. Ombudet ska fortfarande vara familj eller medlem i föreningen som framgår av stadgarna §21.

Delta i stämman över telefon

Du kommer att kunna lyssna in på stämman via telefon 08-121 607 39, men det går inte att rösta den vägen. Använd därför poströsten (ovan). En kod för att kunna ringa in kommer att anslås i hissarna ett par timmar före stämman.

Dokument

Alla dokument nedan är i PDF-format.

Valberedningens förslag

  • Valberednings förslag till styrelse
  • Valberedningens förslag till övriga val på stämman

Motioner och styrelseförslag

Styrelseförslag (punkt 16a)

Motion (punkt 16b)

  • Inga motioner har inkommit