Informationsblad nummer 12, 25/1 2016

Informationsblad nummer 12 för utskrift (pdf)


Vi ser över skalskydd och nödutgångar

Styrelsen ser just nu över hur vi kan förbättra skalskyddet samt att nöd-skyltning och utrymningsvägar är korrekta. Det är ett långsiktigt arbete, men bland annat är följande på gång just nu:

  • Vi har tecknat avtal med Inspecta för årliga hissinspektioner.
  • Vi förhandlar med Söderlås för att låta dem ta över vårt nyckelsystem från Bysmeden. Vi tror att de kan ge en bättre tillgänglighet och service till boende.
  • Vi har fått igång porttelefonsystemet och kommer att samla in telefonnummer från alla boende så att man kan öppna porten för besökare via telefonen (även mobil).
  • Vi ser över låsen till entréerna i syfte att minska risken att obehöriga tar sig in i fastigheten. Som ett första steg kommer alla att få tre nyckelbrickor till portarna. Nyckelbrickorna kan spärras om de tappas bort. Nyckelbrickor skulle också möjliggöra att låsen spärras för lägenhetsnycklar, men här finns inga beslut ännu.
  • Skyltningen till nödutgångar i garaget är felaktiga och kommer att rättas. Nödutgången in till Vingavägen 9 är också fel.

Vi vill också påminna att det är absolut förbjudet att ställa till exempel barnvagnar, cyklar och andra saker i trapphusen. Dessa hindrar räddningstjänsten och försvårar för de som städar.

Vill du glasa in din balkong?

Almagrundet 2 upphandlar just nu en balkonginglasning och välkomnar även boende i Almagrundet 1 att delta. Ju fler som deltar desto bättre pris kan de ordna. Klart redan nu är att priset sannolikt blir lägre än i samband med bygget eftersom Peab gjorde ett påslag på priset.

För Almagrundet 1 gäller att du ska meddela styrelsen att du kommer att glasa in balkongen samt att du ombesörjer en besiktning som vi beskriver på webbsidan brfalmagrundet1.se > För boende > Praktiskt > Inglasning av balkong.

Det är lite bråttom, redan i februari kommer Almagrundet 2 att göra beställningen. Kontakta Marie-Louise Jirméus (majsan08 [snabel-a] live [punkt] se) för mer information och om du är intresserad att delta.

Rasta inte husdjur på innergården

På förekommen anledning: Det är förbjudet att rasta hundar och andra husdjur på gården.

Förestående lägenhetstillsyn

Peab meddelar att det börjar dra ihop sig till en tvåårstillsyn av lägenheterna. Styrelsen har föreslagit vecka 14 (5-8 april). Peab kommer att avisera alla boende i god tid.

Innan tillsynen bör du gräva fram alla gamla och nya felanmälningar som inte är åtgärdade och gå igenom lägenheten ordentligt själv så att du kan peka på och argumentera för de fel du upplever finns, till exempel dålig ventilation. Med på tillsynen kommer en besiktningsman utsedd av Peab samt en representant för styrelsen att vara. Vi rekommenderar starkt att du själv är närvarande.

Bättre täckning för 3:s mobilkunder

Som vi tidigare meddelat kommer Hi3G att sätta upp antenner på taket så att 3:s kunder kan använda sina telefoner inomhus. Man har dragit in en kabel från stadsnätet genom garaget och upp genom ett schakt till taket på Vingavägen 7. I samband med borrningarna blev en del boende störda vilket är beklagligt. Vi vet inte exakt när de börjar installera kommunikationsutrustningen men det bör inte vara allt för långt borta.

 

/Styrelsen i Brf Almagrundet 1 den 25/1 2016

Föreningsinformation direkt i din e-postlåda
Om du vill kan du prenumerera så att du får en kopia av informationen direkt i din mejlbox.
Följ denna länk: Prenumerera på information från Brf Almagrundet 1 (öppnas i nytt fönster)