Milstolpar

2011

PEAB inbjuder till att köpa lägenheter i en nybyggnation i Blåsut.

2012

Bostadsrättsföreningen Almagrundet 1 registreras.

PEAB bygger fastigheten.

2014

Inflyttning i februari.

20 maj: Föreningens första årsstämma.

10 december: Den byggande styrelsen (PEAB) avgår och en styrelse utsedd av de boende tar över ansvaret.

2015

27 maj: Föreningens första ”egna” ordinarie stämma.

Juni: Gården färdigställs.

Gården Almagrundet 1 och 2

Juni: De sista flyttarna in till vår systerförening Almagrundet 2.

Hösten: Under hösten tecknar vi avtal med Conzignus Hem och fastighet AB för ekonomisk förvaltning, Driftia AB för teknisk förvaltning och Evident Clean AB för trappstädning.

29 oktober: Justerade stadgar antas av en extra föreningsstämma. Förändringarna handlar dels om Bokföringsnämndens krav på förändrad avskrivningsmodell för bostadsrättsföreningar samt en uppstädning av uppgifter som inte längre är aktuella sedan vi tog över efter byggherren Peab. Stadgarna registreras av Bolagsverket 21 december.

2016

22 september: En extrastämma godkänner att styrelseledamöter väljs på två år istället för som tidigare ett. Genom denna förändring kan hälften av ledamöterna väljas år ett och den andra hälften år två. Detta skapar en stabilitet eftersom inte hela styrelsen längre ska väljas varje år.

Stämman godkänner också förslaget att stämman ska välja styrelsens ordförande för en period av ett år. Tidigare utsågs ordföranden internt av styrelsen.

4 december: En extrastämma väljer att byta revisor från Ernst & Young till Toresson Revision. Bytet sker med omedelbar verkan och Toresson gör därmed revisionen på 2017 års räkenskaper.

2018

Våren: Almagrundet 1 och Almagrundet 2 bildar en gemensamhetsanläggning (servitut) för den gemensamma gården.

Hösten: Fjärrkontroll till garageporten installeras under hösten.

2019

Gräsmattan läggs om från grunden.

Fastigheten besiktigas för femårsgaranti.

Två små återvinningsrum avvecklas. Det ena görs om till barnvagnsrum och det andra till matavfallsåtervinning.

2020

April: Fyra cykelrum har förbättrats. I ett rum kan man nu hänga upp cyklar och i tre rum finns nu ”våningsställ” för cyklarna. På så sätt har rummens kapacitet ökat avsevärt.

November: OVK genomförd med godkänt resultat

Taksäkerhetsbesiktning utförd

December: Garaget får fyra platser för laddning av elbil.

2021

Februari: Ytterligare sju laddplatser för elbilar har iordningställts.

Februari: Alla lamport och lysrör i allmänna utrymmen har bytts ut mot LED-belysning vilket ger en lägre kostnad och miljöavtryck, samt att driftsäkerheten ökar.

Mars: Tilsammans med grannföreningen Almagrundet 2 har vi satt upp en grind mot gården. Boende låser upp grinden med sin vanliga nyckelbricka.