Störande grannar

Din Bostadsrätt [pdf] skriver ”Den som bor i ett flerfamiljshus får acceptera att grannarna till viss del hörs. Samtidigt är du som bostadsrättshavare skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för störningar som ’i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas’, som det står i Bostadsrättslagen.”

Man måste skilja på ”vanliga störningar av obetänksamhet” och där det handlar om missbruk och våld i hemmet.

Föreningen har ingen störningsjour.

Vanliga störningar av obetänksamhet

Om du störs är det bra om du säger till direkt, det kanske är av obetänksamhet som grannen stör.

Om det är återkommande störningar är det viktigt att du för en ”störningsdagbok” där du noterar när och hur du stördes. Du ska vara konkret och ange vad, hur och när. Styrelsen behöver dessa uppgifter om vi ska kunna hjälpa.

Givetvis ska man kunna ha en fest, men sätt i så fall gärna upp en lapp i trapphuset innan. Sätt också upp en lapp om du ska utföra störande arbeten.

Missbruk och våld

Om du misstänker att det förekommer våld ska du kontakta polisen. Du kan också om läget påkallar ta med dig en granne och ringa på – du bör undvika att ringa på ensam om det handlar om våld och missbruk.

I dessa fall är det viktigt att föra konkreta störningsanteckningar och att du kontaktar styrelsen. Anteckna vad, hur och när.

Vad kan styrelsen göra?

Styrelsen kan föra en dialog med den som stör och de som störs och försöka komma fram till lösningar och kompromisser. Styrelsen kan också, om det inte sker en förändring, skriftligen lämna över en så kallad rättelseanmälan. Om det ändå inte sker en förändring kan det leda till att den som stör tvingas flytta eller att socialnämnden kopplas in.