Parkering

Föreningen har 19 parkeringsplatser utomhus och 38 bilplatser och två MC-platser i garaget i huset. Parkeringsplatser hyrs tills vidare endast ut till föreningens medlemmar. Fyra av garageplatserna har laddning för elbil.

Parkeringsplatserna övervakas av Q-Park. P-tillstånd ska vara väl synligt för att undvika böter.

Felparkerad bil? Se Felanmälan och jour.

Hyra garage- eller utomhusplats

Vår ekonomiska förvaltning (boende-/medlemsärenden) sköter all administration kring parkering (köstatus, hyreskontrakt etc.).

Månadsavgift

  • Garageplats: 825 kronor (1 075 med möjlighet till laddning av elbil)
  • Utomhusplats: 350 kronor

Karta utomhusplatser

p-platser