Informationsblad nummer 18, 21/9 2017

Informationsblad nummer 18 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Vattenläckan i garaget lördagen 16/9

Inflödet av avloppsvatten i garage den 16/9 berodde på ett stopp i stadens avloppsnät i korsningen Vingavägen/Sofielundsvägen. Även förråd på Vingavägen 3 berördes.

Regler för andrahandsuthyrning

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd. Styrelsen godkänner inte korttidsuthyrning. Sök på ”andra hand” på hemsidan för fyllig information.

Lås i serviceläge

Låsen till lägenheterna går att ställa i ett serviceläge när arbete ska utföras i lägenheten och du inte kan vara hemma. Sök på ”serviceläge” på hemsidan för en illustration.

Ansvarsfull hantering av sopor och alternativ återvinning (Tiptapp, Sellpy)

Föreningen har återkommande problem med återvinning och sophantering.

Hushållssopor ska kastas i sopbulorna vid Hållövägen 19.

De två bulorna närmast vårt hus tillhör oss och de två som ligger mot tunnelbanan tillhör Almagrundet 2. Om det mot förmodan är fullt i sopbulorna får du inte lämna soporna på marken. Det spelar ingen roll hur bråttom du har att komma iväg. Gå hem med soporna.

Föreningen har tre återvinningsrum.

  • De två små återvinningsrummen på Vingavägen används för glas, tidningar, metall, plast och wellpapp/kartong. Inget annat får slängas här. Varken porslin, hushållssopor, grovsopor och annat. Använd lägenhetsnyckeln för att öppna dörren.
  • Det stora återvinningsrummet på Sofielundsvägen har även kärl för småelektronik, batterier, glödlampor och grovsopor. Även här gäller att du inte får kasta hushållssopor. Använd nyckelbrickan för att låsa upp dörren.

När du lämnar soprummen, se till att dörren går i lås ordentligt. Allt för ofta har vi lycksökare som river ut sopor på golvet i sin jakt på dyrgripar.

Är det fullt tar du hem det du ville bli av med och försöker senare.

Överväg om tjänster som Tipptapp och Sellpy kan vara ett alternativ. Via deras appar kan du beställa hämtning av prylar respektive sälja saker. Sök på nätet efter dem.

Resultatet från den obligatoriska ventilationskontrollen

Tyvärr hittade man en del fel i den obligatoriska ventilationskontrollen som utfördes före sommaren. De berörda är underrättade och vi pratar med Peab om hur felen ska åtgärdas.

Radonmätning

I november kommer Peab att utföra en radonmätning i flera lägenheter. Detta är en normal rutin och ska genomföras under den kalla årstiden var tionde år. Detta blir vår första mätning. Mer information kommer när mätningen närmar sig.

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2017-09-21

 

Föreningsinformation direkt i din e-postlåda
Om du vill kan du prenumerera så att du får en kopia av informationen direkt i din mejlbox.
Följ denna länk: Prenumerera på information från Brf Almagrundet 1 (öppnas i nytt fönster)