Informationsblad nummer 6, 11/4 2015

Informationsblad nummer 6 för utskrift (pdf)


Föreningsinformation direkt i din e-postlåda

Som vi skrev i förra föreningsmeddelandet drar vi ner på information i pappersform i brevlådan. Informa­tion sätts normalt upp i entrén och vid brevlådorna samt på hemsidan. Du kan också få informationen direkt till dig via e-post.

Läs här: brfalmagrundet1.se > För boende > Information till medlemmarna.

Årsstämma och valberedning

Brf Almagrundet 1 har årsstämma den 27 maj. Du kommer att få en särskild kallelse i din brevlåda.

Valberedningens Johan Stake hälsar: ”Har du synpunkter på hur vårt gemensamma boende fungerar? Har du idéer och vill se till att vi gör det bästa av den fastighet som vi bor i och har köpt tillsammans?

Inför bostadsrättsföreningens årsmöte i maj skulle vi behöva komplettera med ytterligare kompetenser i styrelsen. I dagsläget söker vi specifikt någon med bankkunskaper och någon som kan fastighetsförvaltning. Även om du inte har dessa kunskaper men vill göra en insats för vår bostadsrättsförening, hör av dig till valberedningen@brfalmagrundet1.se”.

Du kan också motionera till stämman: brfalmagrundet1.se > För boende > Praktiskt > Skriv en motion.

Boendeenkät kring ventilation

Tack alla som svarade på enkäten om ventilation. Uppskattningsvis 30 % störs av dålig lukt, allt från någon enstaka gång då och då till regelbundna olägenheter. Tyvärr är det väldigt svårt att se ett mönster i svaren.

Styrelsen utreder alternativ tillsammans med expertis inom ventilation. Vi har också involverat Peab i detta arbete. Peab har ett ansvar för installationer fram till garantibesiktningen 2016. Vi återkommer om detta.

Om du svarade att du hade problem med ventilationen, anmäl det också till Peab.

Störande grannar

Vi har tyvärr fått brev om störande grannar. Om du störs är det bra om du säger till direkt, det kanske är av obetänksamhet som grannen stör. Om det är återkommande störningar är det viktigt att du för en ”störningsdagbok” där du noterar när och hur du stördes. Styrelsen behöver dessa uppgifter om vi ska kunna hjälpa. Föreningen har ingen störningsjour. Givetvis ska man kunna ha en fest, men sätt i så fall gärna upp en lapp i trapphuset innan.

Läs här: brfalmagrundet1.se > För boende > Boendepärm > 6. Ordningsregler.

Tidningen Din Bostadsrätt har tema störningar i nummer 2015-01: www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/din-bostadsratt.

Hus och gård

Styrelsen ser över avtalet gällande fastighetsskötesel för att ta reda på vilka krav vi kan ställa. Samma arbete görs kring städning och sophantering. För sophanteringen har vi ett stort ansvar själva: Släng inte skräp på andra ställen än i soprummet. Se också till att dörrar stängs ordentligt efter dig och fråga gärna om du kan hjälpa till om du möter någon som verkar vilse. Går inte dörren igen? Åtgärda eller felanmäl.

Lediga parkeringsplatser

På sidan brfalmagrundet1.se > För boende > Praktiskt > Parkering hittar du alltid den senaste informationen om lediga utomhus- och inomhusplatser.

Bilpoolen Sunfleet

Föreningen har tecknat avtal om att hyra ut två utomhusplatser till bilpoolföretaget Sunfleet. Som medlem i föreningen får du extra förmånliga villkor – se den information från Sunfleet som delas ut i brevlådorna i april. Avtalet gäller från den 1/5 2015.

www.sunfleet.com kan du läsa hur det fungerar.

/Styrelsen i Brf Almagrundet 1 den 11/4 2015