Meddelande från valberedningen

Årsstämman 2016 blir den 20 april klockan 18:30. Styrelsen kommer med en kallelse i god tid innan.

 

På ordinarie årsstämman den 27 maj 2015 valdes Christer Kalén (sammankallande), Elon Berg samt Emma Lundberg till valberedning inför nästa årsstämma. Stämman närmar sig och valberednings arbete har påbörjats. (Emma har vistas utomlands en längre tid och har därför inte deltagit i arbetet).Den styrelse som ska väljas består av fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter. Nuvarande mandattid är ett (1) år för samtliga.

Att föreningen får en kompetent och handlingskraftig styrelse är av största intresse för oss alla. Sittande styrelse har snart fullföljt det första hela verksamhetsåret, tidigare var det en kombination med en byggstyrelse där PEAB också var inblandade.

Valberedningen vill gärna veta om det finns intresserade kandidater för att delta i styrelsearbete framöver. Exempel på arbetsuppgifter är bl a fastighetsförvaltning, upphandling av tjänster, avtalsskrivning, ekonomifrågor, information till medlemmarna samt en allmän bevakning/tillsyn av hur våra gemensamma intressen tillgodoses.

Det som är aktuellt just nu är att hitta någon som är intresserad av ekonomifrågor och som har en dokumenterad erfarenhet av sådant arbete.

Hör av er snarast till Christer eller Elon enligt kontaktuppgifter i utdelat föreningsmeddelande. Har du inte kvar föreningsmeddelandet kan du få kontaktuppgifterna via styrelsen på info@brfalmagrundet1.se.

Enskededalen 2016-03-03