Informationsblad nummer 19, 14/12 2017

Informationsblad nummer 19 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Resultat från den extra föreningsstämman

Föreningen höll en extra föreningsstämma den 4 december för att behandla frågan om föreningens revisor. 15 medlemmar deltog i mötet och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att byta revisor från Ernst & Young till Toresson Revision och att det ska gälla verksamhetsåret 2017.

Stämman beslutade för byte med förbehållet att Toresson Revision inte hade några bolagsanmärkningar. Styrelsen tog en upplysning på kvällen den 4 december och Toresson är utan anmärkningar. Föreningen har sålunda bytt revisor.

Om du vill ha en kopia av protokollet från extrastämman mejlar du styrelsen på info@brfalmagrundet1.se.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Styrelsen arbetar med att få anmärkningar på ventilation åtgärdade av Peab. Det är två spår, dels lägenheter som saknar ventilation i något rum och dels lägenheter med problem med köksventilation. De berörda hålls informerade.

Några saker kring jul

Levande ljus: Var försiktig, släck levande ljus när du lämnar rummet, och kolla att brandvarnaren fungerar!

Avlopp: Skölj inte ner fett och matrester i avloppet. Det blir till slut stopp.

Använd aldrig Kaustiksoda. Sodan stelnar och proppar igen stammarna eller fräter på stammen. Använd sugpropp om du får stopp. Det gör susen!

Stockholm stad: Vi återvinner din julgran

Julgran: När julen är över, klipp ner granen, lägg den i en sopsäck och ta den till en av Stockholms återvinningsplatser.

Läs på Stockholms stads webb: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Avfall–Atervinning/Vi-atervinner-din-julgran/

Sopor: Hushållssopor ska kastas i sopbulorna vid Hållövägen 19.

De två små återvinningsrummen på Vingavägen används för glas, tidningar, metall, plast och hopvikt wellpapp/kartong.  Det stora återvinningsrummet på Sofielundsvägen har även kärl för småelektronik, batterier, glödlampor och grovsopor.

När du lämnar soprummen, se till att dörren går i lås ordentligt. Allt för ofta har vi lycksökare som river ut sopor på golvet i sin jakt på dyrgripar.

Överväg tjänster som Tipptapp och Sellpy som alternativ. Via deras appar kan du beställa hämtning av prylar respektive sälja saker. Sök på nätet efter dem.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2017-12-14