Informationsblad nummer 20, 6/3 2018

Informationsblad nummer 20 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Årsmöte den 16 maj 22 maj

Föreningens ordinarie årsstämma kommer i år att hållas den 16 maj 22 maj [nytt datum, läs här]. Vi återkommer med detaljer senare.

Valberedning: Redan nu kan du fundera på om du själv vill delta i styrelsearbetet eller om du vill föreslå någon annan. Lämna ditt förslag till valberedningens David Ericson, Vingavägen 9. Du kan också lämna förslag i styrelsens brevlåda på Vingavägen 7, eller e‑post info@brfalmagrundet1.se.

Styrelsen berättar gärna mer om hur styrelsearbetet funkar.

Motioner: Du kan också börja skriva en motion. Allt du behöver veta om detta finns på webben, www.brfalmagrundet1.se – sök på motion.

Stadgar: www.brfalmagrundet1.se – sök på stadgar.

Vad händer med ventilationen

Vi har haft en del problem med ventilationen den senaste tiden, och då främst i Vingavägen 3 och 7 där det varit avbrott. Peab, Bravida och Driftia gör sitt bästa för att hålla ventilationen igång och styrelsen har en löpande dialog med dem.

Håll ventilationens från- och tilluftsdon rena

Läs skötselanvisningarna för från- och tilluftsdon samt spiskåpans fettfilter i bopärmens avsnitt 17. Ventilation. Diska eller byt fett-/kolfilter – se bruksanvisningen hur du gör.

Om du behöver rengöra (det grängade) taket kring donen ska du använda en borste. Se skötselanvisning i bopärmen, 9. Innertak.

Boendepärmen hittar du även på webben: www.brfalmagrundet1.se – sök på boendepärm.

Resultat av enkät om golv och fönster

I januari gick vi ut med en liten enkät om golv och fönster. Vi skickade enkäten till alla som har valt att prenumerera på information via e-post. Av 48 registrerade e-postadresser fick vi imponerande 37 svar. Tack alla som svarade! Svaren var jämt fördelade mellan fastighetens fyra trapphus. Styrelsen analyserar nu resultatet och återkommer i frågan.

Vill du också svara på enkäten? Gå till www.brfalmagrundet1.se/enkat-gf/

Se till att dörrarna stängs

Vi ber alla att kolla så att entrédörrar och dörrar till soprummen verkligen går i lås när du lämnar. När det är kallt kan dörrstängaren vara trög, och det kan komma snö och grus emellan så att dörren inte går igen.

Brännbart eller ej?

I återvinningsrummet på Sofielundsvägen finns kärl för brännbart. Här lägger du brännbart som återstår efter sortering. Som brännbart räknas inte el och elektronik (de har ett eget kärl!). Inte heller gips, färg eller oljeförorenat material. Se också www.stockholmvattenochavfall.se – sök på sorteringsguiden.

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2018-03-06