Informationsblad nummer 21, 22/4 2018

Informationsblad nummer 21 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Nytt datum för årsmöte – den 22 maj

Tyvärr har vi varit tvungna att flytta årsmötet från den 16 maj till den 22 maj. Orsaken är att det var det enda datum vi kunde få en lokal. Styrelsen beklagar eventuella olägenheter.

Tid: tisdagen den 22 maj klockan 18.00
Plats: Hammarbyskolan norra, Finn Malmgrens väg 5-7

Valberedning: Vill du själv delta i styrelsearbetet, eller vill du nominera någon, lämna ditt förslag till valberedningens David Ericson, Vingavägen 9. Du kan också lämna förslag i styrelsens brevlåda på Vingavägen 7, eller e‑post info@brfalmagrundet1.se.

Motioner: För att eventuella motioner ska kunna medfölja kallelsen måste de vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 27 april. Allt du behöver veta om motioner finns på webben, www.brfalmagrundet1.se – sök på motion.

Stadgar: www.brfalmagrundet1.se – sök på stadgar.

Kallelse: En formell kallelse delas ut i månadsskiftet april/maj.

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2018-04-22