Informationsblad nummer 25, 23/4 2019

Informationsblad nummer 25 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Städdag den 5 maj

Årets städdag tillsammans med Almagrundet 2 blir den 5 maj. Se anslag som sätts upp i trapphusen.

Vi kommer att se till att garage och källargångar sopas och behandlas. Detta sker troligen i slutet av april eller början av maj. Även här sätter vi upp lappar.

Det förtjänas också att påminna att det är absolut förbjudet att förvara lösöre i förrådsgångar och på andra allmänna utrymmen. Det kan vara en brandrisk, ett utrymningsproblem och ett sanitärt problem. Du som har ställt ut ditt lösöre, se till att ta hand om det omgående.

Årsstämma den 13 maj

Föreningens årsstämma blir den 13 maj klockan 18:30 i grannföreningen på Hållövägen 11. Kallelse har delats ut i alla brevlådor och finns även på webben: www.brfalmagrundet1.se, sökord årsstämma.

Du behövs – hjälp valberedningen!

Tre personer lämnar styrelsen vid årsmötet i maj, och valberedningen behöver din hjälp! Kan du tänka dig att själv påverka ditt boende, känner du någon du har förtroende för att sköta din förening? Styrelsearbetet är såväl lärorikt som intressant och roligt. Speciellt eftersöks någon som har en administrativ fallenhet och någon med kommunikativ känsla.

Prata med någon i styrelsen om hur styrelsearbetet funkar, eller kontakta valberedningen, valberedning@brfalmagrundet1.se. Det går inte att vänta på någon annan ska ”ta tag i det”.

El och vatten

Vattenförbrukningen är fortfarande för hög

Föreningen har en vattenförbrukning som ligger kraftigt över vad som anses vara normal förbrukning (+25 %). Den höga åtgången är såväl en miljö- som en kostnadsfråga. Styrelsen har därför diskuterat att införa debitering efter faktisk förbrukning per lägenhet som ett sätt att uppmuntra till minskad vattenförbrukningen.

För 2019 har styrelsen dock valt att dela ut tips om vad den enskilde medlemmen kan göra för att minska sin egen förbrukning, och följa hur förbrukningen i föreningen utvecklas. Om vattenförbrukningen inte minskar kommer styrelsen under 2020 att införa debitering efter faktisk förbrukning. Mer information kommer att delas ut till alla lägenheter.

Elpriset justeras upp

Priset för boende-el som debiteras varje kvartal har länge legat väldigt långt. Styrelsen har därför beslutat att räkna upp elpriset per februari 2019 för att lägga oss i nivå med faktisk elkostnad. Priset justeras från 1,05 kr/kWh till 1,55 kr/kWh.

Grill- och röksäsongen är här!

Vi vill påminna om att gasol- och kolgrillning inte är tillåten enligt ordningsreglerna och att man inte får grilla eller röka så att det stör de kringboende.

I sammanhanget kan vi också nämna att från den 1 juli 2019 blir det enligt lag förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Allmänheten kan inte sägas ha tillträde till vår gård, men det gör det för den skull inte fritt fram att röka.

Förändringar i återvinningsrummen och nytt större barnvagnsrum

Förändringar i återvinningsrummen

Almagrundet 1 har haft återkommande problem med återvinningsrummen, med klagomål från såväl boende som från de som hämtar soporna. Ett av problemen är att de två små återvinningsrummen är överutnyttjade och det stora underutnyttjat. Vi tror att det kan bli bättre ordning om vi avvecklar de små rummen och samlar allt till det stora återvinnings­rummet på Sofielundsvägen.

Från den 1 juni ska bara återvinningsrummet på Sofielundsvägen användas.

Redan den 1 maj räknar vi med att ta bort kärlen för brännbart. Vi hänvisar till stadens återvinningsstationer. Vi kommer också att placera ut en container för brännbart och grovsopor två gånger per år som kompensation. Lås och dörr krånglar ofta på Sofielunds­vägen och vi har bett Söderlås att ta fram en hållbar lösning.

Rum för matavfall på Vingavägen 5

Återvinningsrummet på Vingavägen 5 kommer att göras om till ett rum för matavfall. Vi tror att det är en bra idé, och Stockholm stad förväntar sig att det ska finnas sådana möjligheter i moderna föreningar. Mer information kommer.

Nytt större barnvagnsrum på Vingavägen 11

Återvinningsrummet på Vingavägen 11 kommer att göras om till ett relativt stort barnvagnsrum som ersätter det lilla rummet på Vingavägen 9. Vi tror att det kommer att underlätta för småbarnsföräldrar om och när grinden till gården kommer upp (se nedan). Det blir helt enkelt färre dörrar att öppna.

Gemensamhetsutrymme på Vingavägen 9

Slutligen kommer det befintliga barnvagnsrummet på Vingavägen 9 att göras om till någon form av gemensamhetsutrymme.

Gården

Staket och grind

Almagrundet 2, som vi delar gård med, driver frågan om staket och grind till gården väldigt hårt. När vi i föreningsmeddelande 23 frågade vad Almagrundet 1 tyckte fanns inget tryck på att skaffa ett staket, men däremot en förståelse för att andra kunde vilja ha det. Troligen blir det därför ett staket och grind in till gården vid molokerna i höst. Här ser du ett förslag på hur det kan se ut: https://brfalmagrundet1.se/dok/skiss-grind.pdf.

Julgran och gräsmatta

Julgranen visade sig vara ett väldigt populärt inslag! Även nästa år kommer därför föreningarna Almagrundet 1 och 2 att sätta upp en gran, men högre upp på gräsmattan.

Gräsmattan är också väldigt populär. Vi pratar just nu med Landerholm som sköter gården om vad vi kan göra för att pigga upp mattan lite. Kanske ska den gödslas, kanske ska den ”vändas”. Vi återkommer.

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2019-04-23