Informationsblad nummer 27, 9/9 2019

Informationsblad nummer 27 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Information från styrelsen!

Hösten är här och vi har haft vårt första styrelsemöte efter sommaren. Här kommer information som är bra för dig som boende att ha koll på!

Uppdatering om Peab och 5-års garantin

Vår förhoppning var att vi redan nu i början på hösten kunde återkoppla kring när återstående arbeten kan genomföras efter garantin. Tyvärr är vi inte riktigt i hamn med dialogen kring Peab. Målsättningen är att vi under senast i början av oktober har fått en lista med åtgärder samt detaljerad tidsplan för resterande arbeten. Så fort vi vet mer så hör vi av oss!

Kamera i soprummet

Som en följd av felaktigt hantering av återvinningsrummet på Sofielundsvägen är nu kameran installerad. Låt oss hjälpas åt att följa de regler som gäller för rummet!

Soprummet är till för hushållsavfall och viss återvinning. Kläder, mattor, möbler etc. måste boende själva ta till en återvinningscentral.

Nu hoppas vi att rummet nyttjas på korrekt sätt framöver och att inga fler åtgärder måste genomföras.

Grind och gräsmatta på gården

Tillsammans med Alma 2 kommer vi nu installera en grind till gården. I mitten av september påbörjas arbetet med att lägga ett tjockare matjordslager samt rulla ny gräsmatta på gården. Från det att arbetet påbörjas kommer gräsmattan att stängas av under ca 4 veckor. Det är viktigt att under denna tiden låta gräsmattan vara så respektera avspärrningen och hjälp till att påminna de allra minsta!

Hem och fastighet byter namn till Nabo

Under september kommer Hem och Fastighet att byta namn till Nabo. Som boende behöver du inte göra någonting, allt kommer att flyta på som vanligt.

Rum för matavfall på Vingavägen 5

Återvinningsrummet på Vingavägen är snart klart för matavfall. Tyvärr har kärlen som beställts blivit försenade men inom ett par veckor bör allt vara på plats och vi i föreningen kan börja bidra till ett mer hållbart samhälle!

Cykelrummen

Vi har problem med överfulla cykelrum i vissa av våra portar. Vi kommer därför se över cykelrummen under september/oktober. Först kommer vi att försöka se över om det finns kvarglömda cyklar, därefter kommer vi att ordna med ordentliga cykelställ för att förenkla förvaringen. Mer information kommer när det är dags, vi behöver viss hjälp från er boende.

Laddplatser elbilar

Vi kommer under hösten att ta kontakt med leverantörer av laddplatser med målsättningen om att ha två laddplatser i garaget. Mer detaljerad information kommer i nästa utskick.

Ljus i höstmörkret – information om våra brandvarnare

Brandvarnare skall kontrolleras regelbundet av den boende, en gång i månaden. Brandvarnaren är utrustad med testknapp. Tryck på testknapp. Om allt är ok så kommer brandvarnaren generera en hög ljudsignal. Våra brandvarnare är optiska med fast batteri-backup. Det går INTE att byta batteri. Fast spänning på 230 V. Ta inte ned brandvarnaren. Obs om ni har problem med era brandvarnare kontakta styrelse direkt. Styrelsen kommer också att utföra stickkontroller av era brandvarnare under hösten. Vi är skyldiga att tillse att allt brandskydd är uppfyllt, där ingår fungerande brandvarnare.

Betalningsfri månad

Det går bra för vår förening! Då det ekonomiska läget i vår förening gör att vi både kan amortera och spara pengar har styrelsen beslutat att ge tillbaka till samtliga medlemmar. Därför kommer vi att ha en betalningsfri månad i januari 2020. Det innebär att i slutet på december kommer ingen avi med avgift skickas ut till de boende.

Information in English?

As we realize some of our members only speak english we want to check how many of you that would like to recieve this information in english? Pls email your interest to: info@almagrundet1.se. If there are 10 or more members that want the information in English, we will send you the information via email in the future.

/Styrelsen Brf Almagrundet 1, 2019-09-09