Informationsblad nummer 32, 27/9 2020

Informationsblad nummer 32 för utskrift (pdf)

Alla föreningsmeddelanden


Du kan också läsa detta meddelande här: www.brfalmagrundet1.se/boende/information/ Vill du få meddelanden som detta i din mejlbox istället? Läs på länken ovan hur du gör!

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll – bokad i november

Det är ett lagkrav att vi gör detta vart tredje år i samtliga lägenheter. OVK:n är nu bokad till 16, 17 och 18e november. Om man inte kan vara hemma ska man ordna så att någon annan släpper in OVK-teknikern eller ställa låset i serviceläge (https://brfalmagrundet1.se/boende/praktiskt/servicelage/). Det är Ulf Sotare som aviserar ca en vecka innan det sker.

Container i oktober

Helgen 23e – 26e oktober kommer det en container som ställs vid grinden på gården. Passa på att rensa och släng grovsopor!

Grinden, grusgångar och molokerna för sopor

Arbetet med att färdigställa grinden ihop med Alma 2 fortsätter. Vi har tagit in tre offerter som vi just nu analyserar. Inget färdigt datum satt. Vi arbetar också med en fråga om att eventuellt stenbelägga grusgångarna på gården. Gruset dras in i trapphusen och orsakar ibland problem med hissarna. Vii tar just nu in offerten för att se om det är aktuellt. Till sist ser vi över både matavfall och molokerna tillsammans med Alma 2. Moluckerna stängs inte alltid korrekt vilket i längden kan bli problem.

Cykelrum

Vi kommer att öppna alla cykelrum så att man kan ställa sin cykel i valfritt rum där det finns plats. Vi aviserar när det är klart.

Valberedning och ny ordförande – vi är beroende av dig!

Under hösten och vintern kommer vi att söka efter en ny ordförande som ska ersätta den inhyrda ordföranden vi har nu, vilket är en tillfällig lösning. Vi vill hitta den nye ordförandekandidaten tidigt så att hen kan få en bra ingång till styrelsearbetet tillsammans med övriga styrelsen. Vi söker också två valberedare inför nästa årsmöte i maj. Maila styrelsen om du är intresserad av att veta mer om att vara ordförande eller en del av en valberedning (två personer).

Elpriset

Vi justerar elpriset årligen i januari.

Portkoder

Vi undersöker möjligheterna att de boende ska kunna lägga in portkoder med kort livslängd för att säkra leveranser till lägenheten.

Mörkare tider och brandskydd

Vi går mot mörkare tider och säsongen för levande ljus inleds. Tänk på att kontrollera din/dina brandvarnare i lägenheten en gång i månaden och lämna inga tända ljus obevakade i lägenheten.

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Vid frågor, kontakta styrelsen på info@brfalmagrundet1.se.

Rev. 2020-09-30