Verifiera status på garantiarbeten

Styrelsen försöker tillsammans med Peab stänga den garantibesiktningen som genomfördes den 7 till 8 mars i år, alltså att Peab ska åtgärda de anmärkningar som noterades i garantibesiktningen. Det går långsamt och vi vill att du verifierar den statusbild som vi har för din lägenhet.

[Den 23 oktober delades lägenhetsspecifikt underlag ut i alla brevlådor. Se detta för statusbil för just din lägenhet.]

Om vår bild inte stämmer vill vi att du mejlar och berättar detta för styrelsen på info@brfalmagrundet1.se senast den 1 november 2019. 2019. Du kan också lägga ett meddelande i föreningens brevlåda på Vingavägen 7.

Styrelsen Brf Almagrundet 1, 23/10 2019